Plugin KPoint Pro

500.000 

  • Tặng điểm khi đăng ký tài khoản
  • Tặng điểm khi mua hàng
  • Áp dụng điểm để giảm giá khi mua hàng (Pro version)
  • Sử dụng điểm để thanh toán
  • Nạp điểm bằng tiền