Plugin KiotViet Gói 1 Năm

1.200.000 

Tiết Kiệm Thời Gian và Thư Giản Đầu Óc: Khi Nhập Dữ Liệu Cả 2 Nơi (WordPress & KiotViet)

  • Nhập TỰ ĐỘNG hàng ngàn sản phẩm vào website
  • Tự động ĐẨY ĐƠN HÀNG từ Website lên KiotViệt
  • Đồng bộ TỒN KHO tự động